متفرقه

17%

فیلتر مرحله یک دستگاه تصفیه آب خانگی (پلی پروپیلن PP)

۱۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

18%

فیلتر مرحله دو دستگاه تصفیه آب خانگی (کربن گرانول gac)

۴۵,۰۰۰

۳۷,۰۰۰

18%

فیلتر مرحله سه دستگاه تصفیه آب خانگی (کربن بلاک carbon black)

۴۵,۰۰۰

۳۷,۰۰۰

19%

فیلتر مرحله پنج دستگاه تصفیه آب خانگی (پست کربن post carbon)

۴۷,۰۰۰

۳۸,۰۰۰

16%

فیلتر مرحله شش دستگاه تصفیه آب خانگی (مینرال mineral)

۲۵,۰۰۰

۲۱,۰۰۰

9%

فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی سئولاین 50گالن 13 لایه

۱,۱۰۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰

-769%

فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی فیلمتک 50گالن 11لایه

۲۳۰,۰۰۰

۱,۹۹۹,۰۰۰

11%

فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی فیلمتک 75 گالن 13لایه

۲۳۵,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

11%

فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی فیلمتک 75 گالن 15لایه

۳۱۵,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

16%

آدابتور دستگاه تصفیه آب خانگی (ایرانی )

۲۲۵,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰

8%

آدابتور دستگاه تصفیه آب خانگی (تایوان)

۴۱۵,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

7%

آچار فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

۳۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰

8%

شیر اهرمی کوچک دستگاه تصفیه آب خانگی

۲۵۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

8%

شیر اهرمی بزرگ دستگاه تصفیه آب خانگی

۳۱۵,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

3%

شیر ستاره ای کوچک دستگاه تصفیه آب خانگی

۱۶۵,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

6%

شیر ستاره ای بزرگ دستگاه تصفیه آب خانگی

۲۵۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

2%

تی دی اس متر TDS-3

۵۶۰,۰۰۰

۵۴۷,۰۰۰

8%

مخرن دستگاه تصفیه آب 4 گالن تانک مکس

۶۶۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

2%

مخزن دستگاه تصفیه آب (TANK PAC TP19P)

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱,۶۶۰,۰۰۰