سینک ظرفشوئی داتیس

55%

سینک تو کار داتیس مدل DB113 چپ لگن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

55%

سینک تو کار داتیس مدل DB113 راست لگن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

55%

سینک تو کار داتیس مدل DB120 راست لگن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

55%

سینک تو کار داتیس مدل DB120 چپ لگن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

55%

سینک رو کار داتیس مدل DA120 چپ لگن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

55%

سینک روکار داتیس مدل DA120 راست لگن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

69%

سینک شیشه ای داتیس مدل G119i قابل استفاده برای چپ و راست لگن با سیفون اتوماتیک

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰